Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì không tiêu của chồng một đồng nào, giờ hối hận thì đã quá muộn

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì không tiêu của chồng một đồng nào, giờ hối hận thì đã quá muộn

Code Của Bạn

Ai cũng bảo tôi tốt số lấy được chồng đẹp trai, công việc tốt. Nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc mà phải cố gắng nhiều hơn những người phụ nữ khác, để được tương xứng với chồng. Vậy nhưng những vất vả của tôi không được chồng ghi nhận.

Tôi thật sự không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân bế tắc này nữa!

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 (thanhvan…@gmail.com)

 

https://tinvlog.com/suot-12-nam-lay-nhau-toi-tu-hao-vi-khong-tieu-cua-chong-mot-dong-nao-de-roi-gio-hoi-han-thi-da-qua-muon-20220109081748139.chn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1broje0’) });

Trả lời