Để con có bố, tôi không ngờ phải trả cái giá đắng chát

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả cái giá đắng chát

Code Của Bạn

Điều kiện chồng tương lai đưa ra làm tôi cay đắng, hóa ra từ trước đến nay anh đến với tôi vì tiền, chứ đâu có yêu đương gì. Tôi có thể chấp nhận các yêu cầu đó nhưng sợ rằng sau này anh có ở bên vợ con mãi không? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả với cái giá "cắt cổ" - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 (thanhthao…@gmail.com)

Để con có bố, tôi không ngờ phải trả cái giá "cắt cổ" - Ảnh 9.

 

https://tinvlog.com/de-con-co-bo-toi-khong-ngo-phai-tra-cai-gia-dang-chat-20211217111109265.chn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1broje0’) });

Trả lời